Seminaras „Rašymo ir skaitymo sutrikimų įveikos būdai ir metodai“

 

2019 m. vasario 20 d. 12.00 val.  Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Rašymo ir skaitymo sutrikimų įveikos būdai ir metodai“.

Lektorė – Laima Paulauskienė, Joniškio rajono švietimo centro logopedė ekspertė.  

Trumpas programos pristatymas.

Pradėjęs lankyti darželį ar mokyklą, vaikas patenka į naują socialinę aplinką, susiduria su įvairiomis užduotimis ir reikalavimais. Vieni vaikai adaptuojasi greičiau ir be didelių sunkumų, kiti lėčiau, patirdami sunkumų bendraujant, laikantis nustatytų taisyklių ar įsisavinant akademines žinias. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių mokymosi sunkumų pradinėse klasėse yra skaitymo ir rašymo sutrikimai. Teoriniu ir praktiniu požiūriu, vaikų raštingumo klausimai yra ypatingai aktuali pedagogikos mokslo problema. Tyrimai atlikti skirtingose kalbinėse aplinkose (Aidinis and nunes, 2001; Spencer and Hanley,2002; Katerina Stereva, 2012 ir kt.) konstatuoja, kad vienas svarbiausių veiksnių, leidžiančių numatyti vaikų skaitymo sėkmę yra fonologinis suvokimas. Tinkamai išlavintas garsų suvokimas, skyrimas, jungimas, ženkliai palengvina vaiko mokymąsi rašyti ir skaityti. Intensyvus foneminės klausos, fonologinio suvokimo lavinimas kuo ankstesniame amžiuje padeda įveikti skaitymo mokymosi sunkumus mokykloje. Rašymo ir skaitymo sutrikimai byloja apie sudėtingas girdimojo suvokimo, percepcinių motorinių ryšių bei vizualinių procesų sutrikimus. Tai specifinis mokymosi sutrikimas esant vidutiniam ar net aukštesniam vaiko intelekto koeficientui (IQ), pasireiškiantis sunkumais įgyjant skaitymo bei rašymo, o kartais ir skaičiavimo įgūdžius. Skaitymo ir rašymo paplitimas pasaulyje įvairus, tačiau vidutiniškai sudaro 10 procentų visos žmonijos populiacijos. Tai įrodo šios programos aktualumą, nes Lietuvoje atlikti epidemiologiniai tyrimai rodo, kad kiekvienoje klasėje yra po 1-4 mokinius su itin sunkiais skaitymo ar rašymo sutrikimais. 2017 metais vienas iš Švietimo ir mokslo ministerijos prioritetų – skaitymo ir rašymo gebėjimų gerinimas. Programoje bus atskleista teorinė skaitymo ir rašymo sutrikimų apžvalga (priežastys, požymiai, mechanizmas), ankstyvosios sakytinės ir rašytinės kalbos raidos ypatumai, intervencija ir pagalba, bus teikiamos rekomendacijos mokytojams, švietimo pagalbos specialistams komandinio darbo bei preventyvių programų rengimo klausimais

Seminaro trukmė – 6 akad. val.

Registracija. Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt  skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete adresu  http://www.semiplius.lt/.

Dalyvio mokestis –  22 Eur.

Nuo 2019 m. sausio 1 d.  už paslaugas nebegalima atsiskaityti grynais pinigais. Prašytume mokėjimus už Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro paslaugas mokėti bankiniu pavedimu.

Juridiniai ir fiziniai klientai (iš asmeninių lėšų): LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Biudžetinės įstaigos: LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Būtina pavedimo paskirtyje nurodyti renginio datą ir pavadinimą. Pvz.: 2019-02-20 seminaras „Rašymo ir skaitymo sutrikimų“.

Kviečiame dalyvauti.

 

< Atgal