Seminaras „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“

 2019 m. balandžio 18 d.  12.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“.

Lektorė – Laima Paulauskienė, Joniškio švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė

Trumpas programos pristatymas:

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, priėmimas į bendrojo lavinimo mokyklą įvardijama kaip procesas, kuriame vyksta ugdymosi sunkumų turinčių vaikų ir kitų asmenų sąveika. Tai reiškia, kad įvairių  sutrikimų turintys vaikai yra įtraukiami į bendrojo ugdymo aplinką ir ugdomi drauge su sveikaisiais vaikais. Visi žmonės yra skirtingi ir turi teisę tokiais būti. Stiprėjantis ugdymo procesų humanizavimas bei demokratizavimas sąlygoja tai, kad svarbiausių klausimų sprendimas priartėja prie vaiko. Mokykloje įtraukusis ugdymas negalimas be specifinių pagalbos priemonių, bendravimo ir partnerystės, kadangi specialiųjų poreikių vaikai patiria sunkumų besimokydami mokyklinių (bendrųjų) dalykų bendraudami su kitais. Mažai žinomas ir vis dažniau pasitaikantis sutrikimas yra autizmas ir autizmo spektro sutrikimai. Nors daugiau kaip prieš 60 metų JAV dirbęs austrų kilmės psichiatras Leo Kaneris pirmą kartą aprašė autizmo sutrikimą, Lietuvoje šis sutrikimas ir dabar dar nepakankamai žinomas ir sunkiai diagnozuojamas. Ši programa suteiks mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir ikimokyklinių įstaigų pedagogams išsamių žinių apie pagrindinius autizmo spektro sutrikimų požymius, jų atsiradimo priežastis, vaikų autistų ugdymo galimybes, supažindins su ugdymo metodais ir būdai. Programoje pateikiamos Europos šalių (Jungtinės karalystės, Danijos, Olandijos) patirtys ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius. Kokie yra specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo modeliai minėtose  šalyse? Kokios specialiųjų ugdymo(si) turinčių mokinių (ypač elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų atvejais) ugdymo formos taikomos Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Olandijoje? Kaip minėtose Europos šalyse specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai dalyvauja profesinio/ikiprofesinio rengimo sistemoje? Ar galima užsienio šalių ugdymo modelius pritaikyti Lietuvoje? Atsakymai į šiuos klausimus ir bus pateikti šioje programoje.

Seminaro trukmė – 6 akad. val.

Registracija. Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt  skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete adresu  http://www.semiplius.lt/.

Dalyvio mokestis –  22 Eur.

Prašytume mokėjimus atlikti tik bankiniu pavedimu.

Juridiniai ir fiziniai klientai (iš asmeninių lėšų): LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Biudžetinės įstaigos: LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Būtina pavedimo paskirtyje nurodyti renginio datą ir pavadinimą. Pvz.: 2019-04-18 seminaras „Autizmo spektro sutrikimai“.

Kviečiame dalyvauti.

< Atgal