DĖMESIO!

Nuo 2019 m. sausio 1 d.  už paslaugas nebebus galima atsiskaityti grynais pinigais.
Prašome už seminarus, konferencijas, parodas ir kitus kvalifikacijos renginius pradėti mokėti pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro banko sąskaitą.

Daugiau

Naujienos

Lietuvių kalbos kultūros kursai

2019 m. gegužės 16–18 d. 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6a) 26 aud. vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai „Lietuvių kalbos kultūra“. Programa skirta mokytojams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių vedėjams, kurie atestuosis pirmą kartą ir visiems, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją (Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m….

PASKIRSTYTOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

Šiaulių miesto savivaldybės 2019 m. biudžete  buvo numatyta 27 300 eurų Šiaulių miesto savivaldybės  ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka įvyko minėtų programų  konkursas ir atranka. Konkursui  buvo pateiktos 22 paraiškos, kuriose  prašomų finansuoti programų suma sudarė 60 580 eurų. Vertinimo ir atrankos komisija, kuriai vadovavo Savivaldybės administracijos…

Seminaras „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“

 2019 m. balandžio 18 d.  12.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“. Lektorė – Laima Paulauskienė, Joniškio švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė Trumpas programos pristatymas: Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, priėmimas į bendrojo lavinimo mokyklą įvardijama kaip procesas, kuriame…

Seminaro „Kūrybiniai sumanymai laukiant pavasario švenčių“ II dalis

2019 m. balandžio 9 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 aud. vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kūrybiniai sumanymai laukiant pavasario švenčių“ II dalis. Lektorės: Rasmuta Valčiukienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, tautodailininkė, Audronė Kudžmaitė, Grinkiškio Jono Poderio, Baisogalos gimnazijų vyresnioji dailės mokytoja.

Klasikinio masažo kursai

 2019 m. balandžio 8 d.  17.15 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 31 auditorijoje organizuojami klasikinio masažo kursai. Trumpas programos pristatymas: Programos dalyviai susipažins su klasikinio masažo metodikos ypatumais. Išmoks pagrindinių klasikinio masažo atlikimo būdų. Programa suteiks žinių apie sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, klasikinio masažo pritaikymo galimybes sveikatinimo srityje. Dalyvių skaičius – 6–8…