Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Kontaktai

Eil. Nr. Metodinio būrelio pavadinimas Pirmininko vardas, pavardė Įstaiga, kurioje dirba
1.  Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis Inga Laurinėnienė Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija
2.  Biologijos mokytojų metodinis būrelis Rasa Dabregaitė J. Janonio gimnazija
3.  Chemijos mokytojų metodinis būrelis Virginija Savickaitė Didždvario gimnazija
4.  Dailės mokytojų metodinis būrelis Aneta Koryznė Vinco Kudirkos progimnazija
5.  Ekonomikos mokytojų metodinis būrelis Diana Virbickaitė Didždvario gimnazija
6.  Etikos mokytojų metodinis būrelis Ingrida Saunorienė „Romuvos“ gimnazijos
7.  Fizikos mokytojų metodinis būrelis Valentina Rakužienė J. Janonio gimnazija
8.  Geografijos mokytojų metodinis būrelis Joana Mekšriūnienė „Romuvos“ gimnazija
9.  Ikimokyklinių įstaigų logopedų metodinis būrelis Raimonda Mikalauskienė Lopšelis-darželis „Klevelis“
10.  Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinis būrelis Vida Stonkutė Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
11.  Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogų metodinis būrelis Vita Trijonienė Lopšelis-darželis „Pušelė“

12.  Informatikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis Marius Sketerskas Didždvario gimnazija
13.  Istorijos mokytojų metodinis būrelis Nida Vaigauskienė
 „Romuvos“ gimnazijos
14.  Katalikų tikybos mokytojų metodinis būrelis Elvyra Ramoškienė Gegužių progimnazija
15.  Kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis Jūratė Barzinskienė Gytarių progimnazija
16.  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis Gitana Trinkaitė „Romuvos“ gimnazija
17.  Lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojų metodinis būrelis Audra Dauskurdienė „Santarvės“ gimnazija
18.  Matematikos mokytojų metodinis būrelis Laima Morkuvienė Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija
19.  Mokyklų logopedų metodinis būrelis Miglė Rovė

Rosita Radavičienė Vinco Kudirkos progimnazija
Salduvės progimnazija
20.  Muzikos mokytojų metodinis būrelis Aušra Kardašienė „Romuvos“ progimnazija
21.  Mokyklų neformaliojo švietimo koordinatorių
metodinis būrelis Lina Jokubauskienė „Saulėtekio“ gimnazija
22.  Pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Jūratė Ivaškienė Gegužių progimnazija
23.  Prancūzų kalbos mokytojų metodinis būrelis Jūratė Šimkuvienė Didždvario gimnazija
24.  Priešmokyklinio ugdymo pedagogų
metodinis būrelis Ginta Lužeckienė Logopedinė mokykla

25.  Rusų kalbos mokytojų metodinis būrelis Eugenija Gėčiauskienė Vinco Kudirkos progimnazija
26.  Socialinių pedagogų metodinis būrelis Ilona Atkočaitienė J. Janonio gimnazija
27.  Specialiųjų pedagogų metodinis būrelis Ramūnė Kriskuvienė Salduvės progimnazija

28.  Šokio
mokytojų metodinis būrelis Vilma Račkauskienė Moksleivių namai
29.  Technologijų mokytojų metodinis būrelis Živilė Staškauskienė Lieporių gimnazija
30.  Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis Danguolė Kukla Didždvario gimnazija
31.  Karjeros specialistų metodinis būrelis Dovilė Gulbinskienė Stasio Šalkauskio gimnazija

© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions