Teikiama pagalba centro lankytojams

  1. Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius (seminarus, kursus, paskaitas, konferencijas ir t.t.).
  2. Konsultuoja lektorius kvalifikacijos tobulinimo renginių programų parengimo klausimais.
  3. Platina informaciją apie įstaigų ir organizacijų rengiamas konferencijas, padeda parengti kvietimus, lankstinukus.
  4. Siūlo įstaigoms ir organizacijoms parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas, padeda pasikviesti pageidaujamus lektorius, konsultantus.
  5. Padeda organizuoti pedagoginį tėvų švietimą.
  6. Organizuoja įvairius kursus įstaigų vadovams ir darbuotojams.
  7. Teikia įvairias mokamas paslaugas pagal steigėjo patvirtintus įkainius.


© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras