10-27 respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu“

Kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, pagalbos vaikui specialistus ir visus dirbančius su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais dalyvauti respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje.

Kvietimas© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras