Kviečiame dalyvauti kursuose:

•Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“ (60 akad. val.). skirti mokytojams, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie pretenduoja įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Dalyvio mokestis – 82 EUR.

• Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programas (40 akad. val.).

• Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas (40 akad. val.). 

• Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą (40 akad. val.).

• Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą (40 akad. val.).

• Kvalifikacijos tobulinimo programa lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą (40 akad. val.). Dalyvio mokestis – 82 EUR.

• Pedagoginių - psichologinių žinių kursas (180 akad. val.). Skirtas asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio) švietimo programas.

• Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 akad. val.).

• Mokyklos vadybos pagrindų kursai, skirti švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams, skyrių vedėjams, besirengiantiems atestuotis pirmą kartą (200 akad. val.). Dalyvio mokestis – 256 EUR.

• Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukologinė dalis“ (40 val.)- 48 eurai.

• Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kompiuterinio raštingumo pagrindai, technologinė dalis“ (40 val.) - 82 eurai. 

Registruotis arba platesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 41) 525983, (841) 524376, (841) 524495, +370 6 52 25 122,
arba el. p.
sv.centras@siauliai.lt© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras