Mokinių registracija į Šiaulių miesto olimpiadas ir konkursus vyksta adresu www.svcentras.lt/konkursai.

2017-2018 m. m. šalies dalykinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai.

2017–2018 m. m. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai.


© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras