Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursas

Kviečiame teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programų finansavimo konkursui. Šiaulių miesto savivaldybės biudžete 2017 m. numatytos lėšos Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/18fcb560cddd11e68d5e8b3a36d1fab2) bei  neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017 metų veiksmų planu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc373c50cddc11e68d5e8b3a36d1fab2) skelbiamas programų finansavimo konkursas. Reikalavimus  teikėjui ir programoms rasite minėtame apraše.

Dokumentai teikiami adresu Pakalnės g. 6A, 3 kab., Šiauliai, iki gegužės 19 d. Detalesnę informaciją  teikia Savivaldybės administracijos Švietimo centro specialistė Lina Augytė (el. p. lina.augyte@siauliai.lt, tel. 8 41 52 43 76).© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras