Asmens pasiekimų ir pažangos stebėjimas

2019-03-05 d. 13 val.  Asmens (mokinių) pasiekimų ir pažangos stebėjimas, viena iš svarbių aktualijų mokykloje, nes tai viena svarbių Geros mokyklos ypatybių – asmenybės branda. Stebimi mokinių pasiekimai ir pažanga padeda mokiniams tobulėti, skleistis kaip asmenybėms. Todėl programa yra orientuota ne tik į asmens (mokinių) pasiekimų bei pažangos stebėjimo ugdymo procese tobulinimą, bet kartu ir į mokyklos veiklos tobulinimą. Seminaro dalyviai aptars kaip organizuoti ir tobulinti mokinių pasiekimų ir individualios pažangos stebėjimą, aptars taikomas praktikas, diskutuos apie aktualijas, susipažins su įvairias metodais, tinkamais mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimui. Praktinių užsiėmimų metus bus išbandomi dalyviams aktualūs metodai, modeliuojamas asmens pasiekimų ir pažangos stebėjimas.
< Atgal