Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Naujienos

09-21 kvalifikacijos tobulinimo kursai užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (I sesija)

2018 m. rugsėjo 21 d. (penktadienį) 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą (I sesija).
2014 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro pasirašytas įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ numato, jog užsienio kalbos pagal pradinio ugdymo programas gali mokyti dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursą;
Vykdyta „Kvalifikacijos tobulinimo programa dėl privalomo ankstyvojo užsienio kalbų mokymo įgyvendinimo" patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-1506, tik laikinai patenkino ankstyvojo užsienio kalbos mokymo pedagogų poreikį; - 2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl švietimo, mokymo ir strategijos „Europa 2020“ kalbų mokymasis laikomas prioritetu. Bendravimas užsienio kalbomis – vienas iš aštuonių svarbiausių gebėjimų, reikalingų norint gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą;
Kalbos ugdo ne tik bendruosius gebėjimus (asmeninius, socialinius, komunikacinius, kritinio mąstymo, problemų sprendimo), bet ir specifinius – brandinamos vertybės, kultūrinės nuostatos, tolerancija, dorovinės bei estetinės pažiūros, ugdoma valia, dėmesys, atmintis ir t.t.;
Keičiantis ugdymo turinį reglamentuojantiems dokumentams ir turtėjant mokymo(si) ištekliams, ankstyvojo užsienio kalbų ugdymo pedagogai nuolat pageidauja atnaujinti specialiąsias žinias bei plėtoti reikiamas didaktines kompetencijas. Sėkmingai įgyvendintas Programos turinys padės užsienio kalbų mokytojams susipažinti su pradinio ugdymo tikslais ir uždaviniais, užsienio kalbos mokymo(si) pradinėse klasėse ypatumais, įgyti gebėjimų planuoti ugdymo turinį atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes.
Programos trukmė – 40 akad. val. Iš jų 30 akad. val. skiriama auditoriniam darbui, 10 akad. val. – savarankiškam darbui.                    
Dalyvio mokestis – 92 Eur.
Dalyvių registracija - internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti galima www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai adresu http://www.semiplius.lt/ .
Iš asmeninių lėšų mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.
Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.
Kviečiame dalyvauti.
© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions