Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Naujienos

08-23–25 kursai „Lietuvių kalbos kultūra“

2018 m. rugpjūčio 23-25 d. 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6a) 26 aud. vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai „Lietuvių kalbos kultūra“.
Programa skirta mokytojams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių vedėjams, kurie atestuosis pirmą kartą ir visiems, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją (Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 patvirtinta lietuvių kalbos kultūros mokymo programa (Žin., 2005-10-27, Nr. 127-4587).
Programos tikslas - puoselėti taisyklingos lietuvių kalbos vartoseną. Diegti suvokimą, kad kalba yra nacionalinė kultūros vertybė, kalbos kultūra yra komunikacijos ir mąstymo vienovė.
Programos turinys. Valstybinę lietuvių kalbą reglamentuojantys dokumentai. Kalba – žmogaus stilius. Kalbos kultūros samprata. Kalbos normų nustatymas ir pagrindimas. Leksikos normos. Žodžių darybos normos ir klaidos. Gramatikos (morfologijos ir sintaksės) normos ir dažnesni jų pažeidimai. Pedagogikos, pedagoginės psichologijos, atskirų dalykų mokslo šakų ir metodikos terminų bei frazių modelių taisyklingas vartojimas. Komunikacijos procesas ir bendravimo pagrindai. Dalykinis, protokolinis, proginis ir laisvas kalbėjimo stilius. Kalbų rūšys: monologas, dialogas, pranešimas, referatas, reziumė ir kt. Diskutavimas ir argumentavimas. Replika ir komentaras. Sąmojingas ir šmaikštus kalbėjimas. Intonacija. Kalbėjimo ir judesių dermė. Tarnybinis etiketas.
Programos trukmė: I sesija – 3 dienos,  22 val. (11 teorijos val., 11 praktikos val.).
Registracija. Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt  skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete adresu  http://www.semiplius.lt/.
Dalyvio mokestis -  52 Eur
Mokėti galima grynais kursų dieną. Pavedimu iš asmeninių lėšų prašome mokėti į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.  Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.
Kviečiame dalyvauti.     
© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions