Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Naujienos

05-03 Konferencija "Z kartos karjera ateities darbo rinkoje"

Šiandieninis pasaulis – kaip tekanti upė, kupinas tėkmės, sūkurių bei slenksčių. Kiekviena diena atneša naujų pokyčių visose srityse : ekonomikoje, politikoje, kultūroje, technologijose. Sparčiai keičiasi ir pats žmogus, jo požiūris, poreikiai, įgūdžiai, gebėjimai, žinios, vertybės.  Šių pokyčių visuma keičia karjeros galimybių lauką: atsiranda naujos profesijos, netrukus Y ir X kartas darbo rinkoje pakeis Z karta, transformuojasi pats darbo pobūdis, reikalavimai dirbantiesiems, tam tikri darbai ir profesijos tampa mažiau paklausios arba visai nebereikalingi. Pokyčių kontekste keičiasi karjeros samprata. Atsiranda poreikis mokyklose ugdyti asmeninę atsakomybę už savo karjerą ir jos valdymo ypatumus.

KONFERENCIJOS TIKSLAS

 

Sudaryti sąlygas švietimo įstaigose (bendrojo lavinimo, profesinėse ar aukštosiose mokyklose)   dirbantiems,  darbo rinkos ir verslo  atstovams  diskutuoti ir pasidalinti gerąja  patirtimi apie Z kartos mokinių karjeros ugdymo galimybes ir patirtis.

 

KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS

 

o  Z kartos charakteristika ir ypatumai;

o  Karjeros ugdymo turinio, metodų, būdų ir galimybių  įvairovė ir dermė;

o   Ugdymo karjerai projektai bei kitos ugdymo(-si) ir bendradarbiavimo formos;

o  Ugdymo karjerai integravimo į formalų ir neformalų ugdymą(-si) galimybės;

o  Profesinio veiklinimo /šešėliavimo metodika, patirtys ir galimybės;

o  Karjeros plano sudarymas ir karjeros kompetencijų įsivertinimas;

o  Mokinių karjeros  kompetencijų ugdymo(si) sėkmės istorijos;

o  Kt.

DALYVIAI

 

Šalies bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistai, mokytojai dalykininkai, klasės auklėtojai, mokyklos administracijos atstovai, aukštųjų ir profesinių  mokyklų dėstytojai, studentai, darbo rinkos ir verslo atstovai.

 

KONFERENCIJOS DARBO FORMOS

 

·        žodiniai, stendiniai, vaizdo pranešimai;

·        diskusijos;

·        pedagogų praktinės darbo patirties (projektų, metodinių priemonių, pateikčių pamokoms ar užsiėmimams, leidinių) pristatymai, praktinės veiklos.

 

 

 

KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA

 

Konferencijos pranešėjų registracija vyksta iki balandžio 20 dienos.

Klausytojų registracija vyksta iki balandžio 25  dienos.

 

 

Konferencija įvyks 2018 m. gegužės 3 dieną 12.00 val. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje ((Dainų g. 7, Šiauliai 783250).

 

Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pažymėjimai. Švietimo centro renginių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „SEMI+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt  skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internetu, adresu https://www.semiplius.lt/  Daugiau informacijos teirautis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu 8 41 524376 arba +37069919622 (Ingrida Saunorienė).

 

Dalyvio mokestis – 10,00 Eur.

 

Mokėti galima grynais konferencijos dieną arba pavedimu: iš asmeninių lėšų prašome mokėti į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300 Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.

 

Reikalavimai stendiniams pranešimams:

·        Pavadinimas, pranešėjas, pareigos, darbovietė

·        Pranešimo tematika turi būti pasirinktai probleminei sričiai pristatyti

·        Raštu pateikiama pranešimo santrauka, nurodant jo aktualumą, tikslus, uždavinius, rezultatus

·        Stendinis pranešimas turi tilpti A1 formato lape

·        Pranešėjas parengia trumpą ( iki 5 min.) pristatymą žodžiu

Reikalavimai žodiniams pranešimams:

 

·        Pavadinimas, pranešėjas, pareigos, darbovietė

·        Pranešimo tematika turi būti pasirinktai probleminei sričiai pristatyti

·        Turinys - pranešimo tikslas, problema, veiklos rezultatai

·        Išvados ir rekomendacijos

·        Pranešimo trukmė iki 15 min

·        Pranešimai gali būti parengti individualiai arba kelių autorių

 

 

 Reikalavimai nuotoliniam pranešimui:

 

·        Pranešimas rengiamas pagal žodinio pranešimo reikalavimus

·        Pranešimo skaitmeninė versija pateikiama organizatoriams likus 2 dienom iki konferencijos

·        Kartu su pranešimu pateikiami komentarai

Užpildytas anketas (priedas Nr.1) siųsti Šiaulių Romuvos gimnazijos el. p. ingridaisau@gmail.com

 

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIUS

 

        Vytautas Giedraitis – Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos direktorius (romuvos.gim@siauliai.lt,

tel. nr. (8 41) 552901)

         Kristina Gerčaitė  –   Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos vidurinio ugdymo skyriaus vedėja (gkristinmaster@gmail.com, tel. nr. +37065084721)

         Ingrida Saunorienė – Šiaulių „Romuvos" gimnazijos karjeros specialistė (ingridaisau@gmail.com, tel. nr. +37069919622)

Edita Minkuvienė – Šiaulių miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamento, Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

 

 Priedas Nr.1

 

Karjeros ugdymo  konferencija

 

„Z kartos karjera ateities darbo rinkoje“

 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA

 

2018 m. gegužės 3  d.

Šiauliai

 

Dalyvavimo forma (pasirinkite vieną varnele):

 

o  Skaitysiu žodinį pranešimą 

o  Pristatysiu stendinį pranešimą

o  Pristatysiu pranešimą nuotoliniu būdu

o  Pristatysiu vaizdinį pranešimą

o  Demonstruosiu praktinę veiklą

o  Būsiu klausytoju

 

Vardas, pavardė

 

Kvalifikacijos kategorija

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

Darbovietės adresas

 

Telefonas

 

El. paštas

 

Pranešimo tema

 

Trumpa pranešimo anotacija (tikslas ir trumpas aprašymas )

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimo trukmė

 

Įranga, reikalinga pranešimui pristatyti

 


Konferencijos probleminės sritys:

Pažymėkite, kokiai probleminei sričiai priklauso pranešimas...................................................

 

Kiti pageidavimai, pasiūlymai organizatoriams.........................................................................

 

© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions