Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Naujienos

04-19 Tarptautinė metodinė -praktinė konferencija „Skaitymas ir rašymas skaitmeniniame amžiuje“

Kviečiame pradinio ir pagrindinio ugdymo pedagogus dalyvauti tarptautinėje metodinėje -praktinėje konferencijoje.

Konferencijos tikslas – šalies ir tarptautiniu lygiu aptarti vaikų skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo aktualijas.

KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS:

Knygos ir elektroninės technologijos;
Sociokultūrinis kontekstas ir mokinių kalbinio raštingumo pokyčiai;
Lietuvių kalba virtualioje erdvėje;
visuomenės veikla puoselėjant gimtąją kalbą;
Užklasinio skaitymo pamokos: seniena ar nepakeičiama literatūrinio lavinimo forma?
Skaitymas, rašymas ir raštingumas;
Mokyklos informacinių leidinių, tinklalapių, stendų ir kt. kalba;
Mokyklos biblioteka: kultūros skleidimo židinys?
Skaitymo skatinimo programos mokykloje ir visuomenėje.
          Konferencijos darbo formos: žodiniai, nuotoliniai, stendiniai pranešimai, diskusijos, praktinės veiklos demonstravimas.

          Pranešimų  registracija vyksta iki 2018 m. balandžio 12 d.     

          Pranešėjams ir klausytojams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pažymėjimai. Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete, adresu http://www.semiplius.lt/. Daugiau informacijos teirautis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu (8 41) 52 43 76, mob. tel. 8 652 25122.

Reikalavimai stendiniams pranešimams:

Pavadinimas, pranešėjas, pareigos, darbovietė
Pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai probleminei sričiai pristatyti
Raštu pateikiama pranešimo santrauka, nurodant  jo aktualumą, tikslus, uždavinius, rezultatus
Stendinis pranešimas turi tilpti A1 formato lape
Pranešėjas parengia pranešimo trumpą pristatymą (iki 5 min.) žodžiu
Reikalavimai žodiniams pranešimams:

Pavadinimas, pranešėjas, pareigos, darbovietė
Pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai probleminei sričiai pristatyti
Turinys – pranešimo tikslas, problema, pedagoginės veiklos rezultatai
Išvados ir rekomendacijos
Pranešimo trukmė – iki 15 min.
Pranešimai gali būti parengti individualiai arba kelių autorių.
Reikalavimai nuotoliniam pranešimui

Pranešimas rengiamas pagal žodinio pranešimo reikalavimus
Pranešimo skaitmeninė versija pateikiama organizatoriams likus 2 dienoms iki konferencijos
Kartu su pranešimu pateikiami komentarai.   
Užpildytas anketas (priedas Nr.1) siųsti Šiaulių Rasos progimnazijos el.p. rasosppradinis@splius.lt

© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions