Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ KONKURSAS


Kviečiame teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programų finansavimo konkursui.
Šiaulių miesto savivaldybės biudžete 2018 m. numatytos lėšos Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti.
Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu  T-438.pdf  (toliau – Aprašas) skelbiamas programų finansavimo konkursas.
Konkurso paraiškos forma  T-438_1priedas.doc
Paraiškos tinkamumo vertinimo forma  T-438_2priedas.doc
Paraiškos ekspertinio vertinimo forma  T-438_3priedas.doc
Dokumentai, parengti pagal reikalavimus Apraše ir jo prieduose,  pateikiami adresu Pakalnės g. 6A, 15 kab., Šiauliai, iki 2018 m. kovo 9 d. 15 val. Detalesnė informacija  teikiama Savivaldybės administracijos Švietimo centre, tel. (8 41) 52 43 76, (8-41) 52 59 83, el. paštas  sv.centras@siauliai.lt
© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions