Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Naujienos

03-07 seminaras „Ar naudojama Augmentinė, alternatyvi komunikacija (AAK) padeda įtraukti vaiką į ugdomąjį procesą, padeda stiprinti vaiko galias?“

2018 m. kovo 7 d. (trečiadienį), 11.30 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Ar naudojama Augmentinė, alternatyvi komunikacija (AAK)  padeda įtraukti vaiką į ugdomąjį procesą, padeda stiprinti vaiko galias?“.
Lektorės: Valerija Liaudanskienė – Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė-logopedė ekspertė, Rasa Ulevičiūtė – Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos lavinamosios klasės mokytoja, specialioji pedagogė-metodininkė.
Trumpas programos aprašymas.
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 21 straipsnyje teigiama, kad privaloma didinti kiekvieno asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą, teikiant jam  specialiąją pedagoginę ir specialiąją  pagalbą. Ugdymo įstaigų aprūpinimas specialiosiomis mokymo priemonėmis, tame tarpe ir alternatyviomis komunikacinėmis priemonėmis bei kompensacine technika padeda sukurti ir plėtoti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytą aplinką ugdymo įstaigose.
Kiekvienam, verbalinės komunikacijos neturinčiam vaikui parinkta Augmentinės, alternatyvios komunikacijos sistema padeda ne tik vaikui komunikuoti pagal jo turimus gebėjimus, bet padeda ir mokytojui  organizuoti ugdymosi procesą pritaikant ugdymo turinį.
 Augmentinės ir alternatyvios komunikacijos, informacinių technologijų parinkimo bei  panaudojimo pedagogų kompetencijų didinimas leistų pagerinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi kokybę, bei pagerintų jų savijautą mokykloje.
 Seminare dalyviai įgis žinių apie Augmentinės ir alternatyvios komunikacijos, informacinių technologijų parinkimą bei  praktinį taikymą ugdymo procese.
Registracija. Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt  skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete adresu  http://www.semiplius.lt/.
Dalyvio mokestis –  22 Eur.
Seminaro dieną galima mokėti grynaisiais į kasą. Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Pavedimu iš asmeninių lėšų prašome mokėti į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. 

© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions