Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Naujienos

Valstybinės lietuvių kalbos kursai kitakalbiams

    Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (Pakalnės g. 6A) organizuoja Valstybinės lietuvių kalbos kursus kitakalbiams. Renkama A1 lygmens (pradedančiųjų) grupė.
    Programa skiriama į Lietuvą atvykusiems piliečiams, norintiems įgyti tam tikro lygio komunikacinę kompetenciją lietuvių kalba.  Programos tikslas – ugdyti gebėjimą susikalbėti, keistis informacija, dalytis patirtimi, reikšti nuomonę. Programa parengta vadovaujantis Bendraisiais Europos kalbų mokymo(si) metmenimis bei tikslinta atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą A1 lygio kalbos mokėjimo turinio aprašą.
    Lietuvių kalbos kursuose dalyviai įgis bendrinės lietuvių kalbos žinių, susipažins su kalbos struktūra, gramatinėmis konstrukcijomis, žodynu, išmoks kalbėti įvairiose asmeninėse situacijose. Bus lavinami visi kalbos įgūdžiai - skaitymas, rašymas, klausymas, kalbėjimas.
               1 akademinės valandos kursų kaina - 2 €
               Kursų trukmė - 80 akademinių valandų. Kaina 160 €
               Išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (sertifikatai).
   Apie mokymų pradžią pranešama asmeniškai visiems užsiregistravusiems dalyviams.
    Patogų mokymosi laiką pasirenka grupė.
Dalyvių skaičius grupėje iki10 besimokančiųjų.
    Susidarius 6-10 dalyvių grupei įstaigoje, dėstytojas mokymus gali vesti kliento darbo vietoje. 
              
    Registruotis Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija į kalbų kursus“, tel. (8 41) 52 59 83, mob. tel. 8 652 25122, el. paštu sv.centras@siauliai.lt
    Dalyvio mokestį iš asmeninių lėšų galima mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Dalyvio mokestį galima mokėti grynais į Šiaulių švietimo centro kasą. 
    Papildomai teirautis el. p. sv.centras@siauliai.lt arba tel. (8 41) 525 983, (8 41) 524 495, mob. tel. 8 652 25122.
© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions