Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Naujienos

Kviečiame dalyvauti kursuose:

•Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“ (60 akad. val.). skirti mokytojams, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie pretenduoja įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Dalyvio mokestis – 82 EUR.

•Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa (mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą, arba intelekto ir įvairiapusius raidos sutrikimus, arba kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas) (40 akad. val.). Dalyvio mokestis – 82 EUR.

•Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa (mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams)(40 akad. val.). Dalyvio mokestis – 82 EUR. 

• Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programas (40 akad. val.).

• Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas (40 akad. val.). 

• Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą (40 akad. val.).

• Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą (40 akad. val.).

• Kvalifikacijos tobulinimo programa lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą (40 akad. val.). Dalyvio mokestis – 82 EUR.

• Pedagoginių - psichologinių žinių kursas (180 akad. val.). Skirtas asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio) švietimo programas.

• Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 akad. val.).

• Mokyklos vadybos pagrindų kursai, skirti švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams, skyrių vedėjams, besirengiantiems atestuotis pirmą kartą (200 akad. val.). Dalyvio mokestis – 256 EUR.

• Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukologinė dalis“ (40 val.)- 48 eurai.

• Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kompiuterinio raštingumo pagrindai, technologinė dalis“ (40 val.) - 82 eurai. 

Registruotis arba platesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 41) 525983, (841) 524376, (841) 524495, +370 6 52 25 122,
arba el. p.
sv.centras@siauliai.lt

© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions