Administracinė informacija

Vizija

Švietimo centras – tai šiuolaikinės švietimo sistemos grandis, moderni miesto pedagogų ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimo institucija, sudaranti sąlygas mokytis visą gyvenimą, besiorientuojanti į miesto poreikius, interesus, infrastruktūros kaitą bei švietimo sistemos plėtrą.

Misija

Teikia reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą, kokybiškas edukacines bei kvalifikacijos kėlimo paslaugas, rengia ir siūlo kvalifikacines programas, suteikia galimybę pedagogams skleisti pedagoginę patirtį, kuria ir įgyvendina mokymosi aplinkas, skirtas švietimo institucijų ir jų bendruomenės narių šiuolaikinių kompetencijų, padedančių efektyviai dalyvauti švietimo kaitoje, tobulinimui, kas leidžia gerinti ugdymo(-si) kokybę bei pasiekti efektyvių rezultatų, atliepiant šalies, Europos (pasaulio edukacinę tendenciją) visą gyvenimą trunkančio lavinimosi idėją, mokslo, kultūros ir technikos keliamus reikalavimus.

Tikslai

–         Kurti į miesto poreikius orientuotą profesinio tobulinimosi modelį.

–         Sudaryti sąlygas pedagogams ir kitiems specialistams mokytis visą gyvenimą.

–         Skatinti pedagogų ir kitų specialistų kūrybiškumą ir pažangias iniciatyvas.

Prioritetinės kryptys

–         Neformalusis suaugusiųjų švietimas pagal įvairias kvalifikacijos tobulinimo, poreikių tenkinimo ir papildomos kompetencijos įgijimo programas.

–         Ugdymo modernizavimas ir kokybė.

–         Pažangių idėjų ir iniciatyvų skatinimas.

–         Informacinės visuomenės ugdymas.

Pagrindinės veiklos kryptys

–         Idėjų generavimas.

–         Veiklos planavimas.

–         Ryšių su kitomis institucijomis užmezgimas ir palaikymas.

–         Profesinio tobulėjimo poreikių tyrimas.

–         Veiklos vertinimas.