DĖMESIO!

Nuo 2019 m. sausio 1 d.  už paslaugas nebebus galima atsiskaityti grynais pinigais.
Prašome už seminarus, konferencijas, parodas ir kitus kvalifikacijos renginius pradėti mokėti pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro banko sąskaitą.

Daugiau

Naujienos

Seminaras „Enhancing Learner Autonomy“

2019 m. kovo 6 dieną 13.00 val. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje (Dainų g. 7, Šiauliai) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Enhancing Learner Autonomy“. Lektorius – Martyn Clarke, Martyn Clarke, Oxford University Press leidyklos atstovas. Trumpas programos turinys Svarbi kokybiško užsienio kalbos mokymosi sąlyga yra kalbos mokymosi metodai. Sąveika su aplinkiniais skatina vaiką bendrauti, ieškoti bendraminčių, bendradarbiauti, kurti…

Seminaras „Sibiro tematika lietuvių literatūros pamokose“ (prieš spektaklį pagal Jurgos Vilės knygą „Sibiro haiku“).

2019 m. kovo 14 dieną 13.00 val. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje, 220 kabinete (S.Šalkauskio g.3, Šiauliai) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Sibiro tematika lietuvių literatūros pamokose“ (prieš spektaklį pagal Jurgos Vilės knygą „Sibiro haiku“). Lektorės: Eglė Naimavičienė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, Inga Paškūnienė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja. Trumpas programos turinys…

Seminaras „Ritminiai žaidimai ir imitacinis dainavimas naujame muzikiniame projekte „Nakties stebuklas“

2019 m. kovo 13 dieną 13.30 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre  (Pakalnės g. 6a, Šiauliai, 26 aud.) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Ritminiai žaidimai ir imitacinis dainavimas naujame muzikiniame projekte „Nakties stebuklas“. Lektorė – Neringa Lapinskienė, Všį „Impro Vizija“ direktorė, YAMAHA muzikos mokyklos muzikos pedagogė metodininkė, kompozitorė, tekstų autorė, ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų muzikinio…

10 būdų kūrybingam raidžių ir skaičių mokymuisi

Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo pedagogams. Visi žinome, kad vienas iš svarbiausių etapų vaiko gyvenime yra išmokti rašyti raides ir skaičius. Bet nuo kurios raidės pradėti, kokią abėcėlę pasirinkti, kaip teisingiausia mokytis, kad nereiktų persimokyti, kokius žaidimus taikyti vaiko smulkiosios motorikos lavinimu, kaip rašto simbolių pažinimą paversti linksmu ir kūrybišku? Tai praktinis seminaras…

Klasės bendruomenės ugdymas – perspektyva vaiko ateičiai

Šiuolaikinio švietimo siekiniai yra ne tik suteikti išsamias faktines žinias mokiniams, bet ir ugdymo turinį pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Labai svarbu tampa sutelkti dėmesį į mokinio asmenybės ugdymą, į jo…

Asmens pasiekimų ir pažangos stebėjimas

Asmens (mokinių) pasiekimų ir pažangos stebėjimas, viena iš svarbių aktualijų mokykloje, nes tai viena svarbių Geros mokyklos ypatybių – asmenybės branda. Stebimi mokinių pasiekimai ir pažanga padeda mokiniams tobulėti, skleistis kaip asmenybėms. Todėl programa yra orientuota ne tik į asmens (mokinių) pasiekimų bei pažangos stebėjimo ugdymo procese tobulinimą, bet kartu ir į mokyklos veiklos tobulinimą. Seminaro dalyviai aptars kaip…

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadovų bei pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Kokybiško priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo aktualijos“

Kviečiame šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovus bei pedagogus (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, logopedus, meninio ugdymo pedagogus, kūno korekcijos pedagogus ir kitus specialistus) rengti pranešimus ir dalyvauti metodinėje praktinėje konferencijoje „Kokybiško priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo aktualijos“. KVIETIMAS

Kursai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (I sesija)

2019 m. kovo 27, 28 d. 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (I sesija). Programos turinys. Lietuvoje iki šiol trūksta sistemos, kuri ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais – direktoriais, direktorių pavaduotojais ugdymui suteiktų galimybes tobulinti turimas kompetencijas ir…

Seminaras „Geros mokyklos ir šiuolaikinės pamokos požymiai Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje“

2019 m. vasario 18 dieną 10.00 val. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje (Dainų g. 7, Šiauliai) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Geros mokyklos ir šiuolaikinės pamokos požymiai Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje“. Lektoriai: Vytautas Giedraitis, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos direktorius, Vanda Martina Sitnikienė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metodininkė. Trumpas programos turinys Remiantis Šiaulių „Romuvos“…