XII VISUMINIO UGDYMO RESPUBLIKINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „Mąstymo svarba visuminio ugdymo procese“

Konferencija skiriama Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms

bei „Tautinės Giesmės“ sukūrimo 120-osioms metinėms paminėti

Kviečiame pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogus, vadovus, socialinius darbuotojus, specialiojo ugdymo pedagogus, psichologus, mokinių tėvelius dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje

2019 m. sausio 24 d., 10.00 val.,

Šiaulių Gegužių progimnazijoje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai

 Konferencijos probleminės sritys:

  1. Kultūros auginimas visuminio ugdymo pagrindu. 2. Žmogiškųjų vertybių ugdymas kalbų pamokose. 3. Visuminis ugdymas tiksliųjų, socialinių ir gamtos moksluose. 4. Dorinio ugdymo įtaka formuojant harmoningą asmenybę. 5. Teigiamų asmens savybių ugdymas meninėje veikloje. 6. Visuminis ugdymas pradinėse klasėse. 7. Dalykų integracija – visuminės asmenybės ugdymo(si) galimybė. 8. Visuminis ugdymas ir edukacinė aplinka.

      Visuminio ugdymo konferencija 2019_

< Atgal