2019-04-30 vyks 11– asis respublikinis moksleivių lietuviškos dainos festivalis – konkursas „Mūsų dienos 2019“ skirtas maestro Vytautui Kernagiui atminti

2019-04-30 vyks 11– asis respublikinis moksleivių lietuviškos dainos festivalis – konkursas „Mūsų dienos 2019“ skirtas maestro Vytautui Kernagiui atminti.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. 11–ojo, respublikinio moksleivių festivalio-konkurso „Mūsų dienos 2019“, skirto maestro Vytauto Kernagio atminimui nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
  2. Festivalis-konkursas sudaro sąlygas puoselėti lietuvišką muziką, lietuvių kalbą, domėtis jos autoriais bei skleistis moksleivių kūrybai ir saviraiškai.

Į festivalį – konkursą kviečiame atvykti 8 -12 klasių moksleiviai,  meno ir muzikos mokyklų kolektyvai bei privačių muzikos studijų solistai ir kolektyvai. Atlikėjai parengia dvi,  lietuvių autorių dainas. Moksleiviai kviečiami atlikti ir savo autorines dainas. (Autorinė daina neprivaloma, tačiau ji bus apdovanota atskira nominacija).

  1. Konkurso organizatorius – Muzikinė grupė KITAVA ir VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija, partneris VšĮ Pramogų sala (Šiaulių arena) ir Šiaulių miesto savivaldybė.

  2. FESTIVALIO-KONKURSO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, DALYVIAI, REIKALAVIMAI

  1. Festivalio-konkurso tikslas – skatinti moksleivių saviraišką bei populiarinti lietuviškos dainos atlikimą.
  2. Festivalio-konkurso uždaviniai:

Puoselėti „gyvo“ dainavimo ir muzikavimo tradicijas;  

Sudaryti sąlygas moksleivių autorinei kūrybai;

Aktyvinti ir skatinti jaunimo muzikos grupių veiklą ir kūrybiškumą;

Atminti maestro Vytautą Kernagį.

3. Festivalio-konkurso dalyviai. Kviečiami dalyvauti 8-12 klasių solistai, vokaliniai ansambliai ir jaunimo grupės iš šalies ugdymo įstaigų, meno ir muzikos mokyklų bei privačių muzikos studijų.

Vienos grupės narių skaičius negali būti didesnis kaip 10 atlikėjų.

4Festivalio-konkurso reikalavimai. Atlikėjai parengia dvi,  lietuvių autorių arba savo kūrybos dainas. Dainos atliekamos tik „gyvai“, su gyvu instrumentiniu pritarimu arba minusine fonograma. Fonogramoje negali būti įrašyti pritariamieji arba pagrindinį vokalą dubliuojantys balsai. Dainos atliekamos tik lietuvių kalba.

   5. Festivalio-konkurso laikas ir vieta. Festivalis vyks 2019 m. balandžio 30 dieną Šiaulių arenos mažojoje salėje, Jono Jablonskio g. 16, Šiauliai. Dalyvių registracija bei repeticija nuo                           09.00  val. iki 13.00 val. Festivalio pradžia 14 val.

    6. Dalyvių registracija. Dalyvių anketos priimamos iki 2019 m. balandžio 23 d. (anketa pridedama).  Anketą siųsti el. paštu: musudienos2018@gmail.com Telefonas pasiteirauti: 8 698 016 18 (Kęstutis Stoškus);

    7. Festivalio – konkurso mokestis:

Solistas – 15 eurų; Duetas – 20 eur;  Tercetas – 25 eur; Kvartetas – 30 eur; Vokaliniai ansambliai ir jaunimo grupės – 35 eur. Mokestį sumokėti iki 2019 m. balandžio 23 d. pervedant į banko sąskaitą:

Muzikinė grupė KITAVA

Sąsk. nr. LT727300010128660918

Swedbankas  73000

Įm. kodas 300693365

Adresas Ramunių g. 20, Šiauliai

Mokėjimo paskirtyje įrašykite: Festivaliui – konkursui „Mūsų dienos 2019“, nurodant įstaigos ir solisto V. Pavardę arba kolektyvo pavadinimą.

 8. Mokytojų registracija

Mokytojams, paruošusiems konkurso dalyvius, bus išduoti Šiaulių miesto švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Prašome registruotis per internetinę registracijos sistemą http://semiplius.lt/. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete. Mokytojo dalyvio mokestis – 2 Eur.

Iš asmeninių lėšų prašome mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, įm. kodas 300056938.

III. FESTIVALIO – KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAI IR APDOVANOJIMAI

9. Festivalio-konkurso dalyvių vertinimas

Vertinami atlikėjų vokaliniai įgūdžiai, meninis programos išpildymas, tematikos atskleidimas, instrumentinės aranžuotės ir kūrybiniai gebėjimai. Dalyvius vertins speciali, organizatorių sudaryta kompetentinga komisija. Dalyviai skirstomi į 3 kategorijas:

Solistų kategorija –  skiriamos I, II, III vietos;

Duetų, tercetų, kvartetų ir vokalinių ansamblių kategorija – skiriamos I, II, III vietos;

Jaunimo vokalinių-instrumentinių grupių kategorija – skiriamos I, II, III vietos.

Visi festivalio dalyviai ir jų vadovai bus apdovanojami padėkos raštais ir diplomais. Laimėtojai apdovanojami specialiomis nominacijomis ir rėmėjų dovanomis.

 

 

< Atgal