Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Istorija

   Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras įsteigtas 2004 m. birželio 17 d. Šiaulių miesto tarybai priėmus sprendimą Nr. T-193 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro įsteigimo“. Švietimo centro paskirtis – sudaryti sąlygas pedagogams ir kitiems specialistams mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją. 
2004 m. rugsėjo 16 d. Tarybos sprendimu Nr. T-237 centro direktoriumi paskirtas Arūnas Šarkus. 
Valstybiniame registre Švietimo centras įregistruotas 2004 m. rugsėjo 27 d., o veiklą pradeda vykdyti 2004 m. spalio 1 d. Per trumpą laiką Švietimo centras tapo patrauklia kvalifikacijos tobulinimo institucija. Lektoriais kviečiami aukštųjų mokyklų dėstytojai, aukštesniojo lygmens vadybininkai, pedagogai – praktikai. Klausytojų skaičius viršija 10 tūkstančių per metus.

Kasmet auga centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, didėja jų įvairovė. Nuo 2005 m. pradedami organizuoti užsienio kalbų kursai, nuo 2006 m. – vadybos kursai pirmą kartą besiatestuojantiems ugdymo įstaigų vadovams. 2008 m. centras sertifikuojamas ECDL testavimo centru. 

Sparčiai stiprėja ir Švietimo centro materialinė bazė: kompiuterių skaičius išaugo nuo 11 iki 21, lektorių darbo sąlygoms pagerinti įsigyti 2 nešiojami kompiuteriai su multimediaprojektoriais, 2006 m gruodžio 12 d. atidarytas 15 darbo vietų kompiuterių kabinetas, aprūpintas beviele tinklo įranga. Jame vykdomi įvairūs darbo kompiuteriais kursai. Nuo 2007 m. centro auditorijose pradėtos naudoti interaktyvios lentos Hitachi FX-82 ir FX-88 Duo (nuo 2009 sausio mėn.), sumontuotos trumpo židinio nuotolio skaitmeninės projekcinės sistemos („Vikuiti“). 2009 m. gegužės mėn. įdiegta Optivote/CPS sistema.


© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions