DĖMESIO!

Nuo 2019 m. sausio 1 d.  už paslaugas nebebus galima atsiskaityti grynais pinigais.
Prašome už seminarus, konferencijas, parodas ir kitus kvalifikacijos renginius pradėti mokėti pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro banko sąskaitą.

Daugiau

Naujienos

2019-04-30 vyks 11– asis respublikinis moksleivių lietuviškos dainos festivalis – konkursas „Mūsų dienos 2019“ skirtas maestro Vytautui Kernagiui atminti

2019-04-30 vyks 11– asis respublikinis moksleivių lietuviškos dainos festivalis – konkursas „Mūsų dienos 2019“ skirtas maestro Vytautui Kernagiui atminti. 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 11–ojo, respublikinio moksleivių festivalio-konkurso „Mūsų dienos 2019“, skirto maestro Vytauto Kernagio atminimui nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką. Festivalis-konkursas sudaro sąlygas puoselėti lietuvišką muziką, lietuvių kalbą, domėtis jos autoriais bei…

Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

             2019 m. balandžio 23, 24, 25, 26 d. 9.00 val. ir balandžio  29 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės 6A), 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“. Programos anotacija  Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo…

Seminaras „Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų ugdymo aktualijos, problemos ir jų sprendimo būdai“

2019 m. balandžio 19 d. 11.00 val. Dainų progimnazijoje (Dainų g. 45) aktų salėje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų ugdymo aktualijos, problemos ir jų sprendimo būdai“. Lektoriai: Laimonas Masevičius LMTA docentas, Arvydas Barzinskas, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės ir Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos muzikos mokytojas metodininkas, Mindaugas Valaitis,   M. K. Čiurlionio menų gimnazijos…

Seminaras „Kūrybiniai sumanymai laukiant pavasario švenčių“

2019 m. kovo 26 d., balandžio 9 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 27 aud. vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kūrybiniai sumanymai laukiant pavasario švenčių“. Trumpas programos pristatymas: Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo pedagogams, dailės ir technologijų mokytojams. Seminaro dalyviai įgaus žinių kaip kurti pavasarinius švenčių, erdvės dekoravimo atributus…

Seminaras „VEX IQ techninės kūrybos komplektas integruotam ugdymui“

2019 m. balandžio 11 dieną 13.00 val. Šiaulių Dainų progimnazijoje, Dainų g. 45, Šiauliai) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „VEX IQ techninės kūrybos komplektas integruotam ugdymui“. Lektoriai: Andrius Gumuliauskas, IT mokytojas ekspertas, Jolita Kaupienė, IT mokytoja metodininkė. Trumpas programos turinys Daugelis vaikų gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos ugdymu STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) susidomi dar 5-8…

Tarptautinė 8-12 klasių mokinių užsienio kalbų (anglų ir rusų) konferencija „DAUGIAU KULTŪRŲ – VIENAS EUROPOS IDENTITETAS“ „MORE CULTURES – ONE EUROPEAN IDENTITY“

Tarptautinė 8-12 klasių mokinių užsienio kalbų (anglų ir rusų) konferencija „DAUGIAU KULTŪRŲ – VIENAS EUROPOS IDENTITETAS“ „MORE CULTURES – ONE EUROPEAN IDENTITY“ 2019-04-09 KVIETIMAS  Kviečiame dalyvauti tarptautinėje 8-12 klasių mokinių užsienio kalbų (anglų ir rusų) konferencijoje, kuri vyks 2019 m. balandžio 9 d. 10.00 val. Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyriuje (Gardino 4, Šiauliai). Siekiame…

Šiaulių regiono pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija  „TYRINĖJAME MIŠKĄ“

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS  ŠVIETIMO CENTRAS ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖ MOKYKLA Šiaulių regiono pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija  „TYRINĖJAME MIŠKĄ“ 2019 m. kovo 20 d.  KVIETIMAS Šiauliai, 2019 m.   TIKSLAS Tobulinti mokinių pažinimo, socialines, kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas. UŽDAVINIAI Ugdyti ekologinę kultūrą bei vartotoją, tausojantį gamtinius išteklius; Skatinti domėtis ir tyrinėti mus supančią aplinką…

Seminaras „Elektroninių duomenų praradimo grėsmės ir jų apsaugos būdai. Rizikų valdymas/atitiktis BDAR“

2019 m. kovo 20 dieną 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre  (Pakalnės g. 6a, Šiauliai, 26 aud.) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Elektroninių duomenų praradimo grėsmės ir jų apsaugos būdai. Rizikų valdymas/atitiktis BDAR“. Šio seminaro tikslas – padėti klausytojams suprasti, kokią įtaką daro duomenų apsaugos reforma (reglamentas)  švietimo organizacijos pokyčiams, kada jie laikomi duomenų valdytojais,…