DĖMESIO!

Nuo 2019 m. sausio 1 d.  už paslaugas nebebus galima atsiskaityti grynais pinigais.
Prašome už seminarus, konferencijas, parodas ir kitus kvalifikacijos renginius pradėti mokėti pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro banko sąskaitą.

Daugiau

Naujienos

Apskritojo stalo diskusija „Mokytojų etatinio apmokėjimo modelio pakeitimai ir darbo krūvio skaičiavimas. Darbo apmokėjimo sistema mokykloje (pagal LR DK). Profesinių sąjungų vaidmuo vystant socialinį dialogą švietimo įstaigose“

Apskritojo stalo diskusija „Mokytojų etatinio apmokėjimo modelio pakeitimai ir darbo krūvio skaičiavimas. Darbo apmokėjimo sistema mokykloje (pagal LR DK). Profesinių sąjungų vaidmuo vystant socialinį dialogą švietimo įstaigose“ vyks  2019 m. birželio mėn. 11 d., 10.00 val., 26 auditorijoje Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre (Pakalnės g. 6a), Šiauliai. Kviečiame  Šiaulių miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų profesinių sąjungų ir…

2019 m. gegužės 21 d. 13.00 val. mokymai „Interaktyvių technologijų panaudojimas mokymo procese pritaikant naujausios Smart Notebook versijos programinės įrangos galimybes“

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 29 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Interaktyvių technologijų panaudojimas mokymo procese pritaikant naujausios Smart Notebook versijos programinės įrangos galimybes“. Mokymų metu dalyviai sužinos kaip panaudoti ir pritaikyti Smart Notebook programinę įrangą mokymosi tikslams. Vyks pamokų kūrimo praktiniai užsiėmimai. Lektorius – Andrius Manžūrovas. Mokymų trukmė – 4 akad….

Seminaras „Darbuotojų motyvacijos ir lojalumo ugdymas“

2019 m. gegužės 21 d., 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Darbuotojų motyvacijos ir lojalumo ugdymas“. Seminaras skirtas vadovams, siekiantiems gilinti žinias ir tobulinti efektyvaus vadovavimo personalui ir darbuotojų motyvavimo gebėjimus. Mokymų temos: Motyvacijos keliai ir klystkeliai- tie metodai kuriuos naudojame ir tie, kuriuos pamirštame;…

Seminaras „Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“

2019 m. gegužės 28 d. 13.00 val. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje (Dainų g. 13) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“. Lektorės: dr. Laima Trinkūnienė, dr. Rita Gruodytė-Račienė, Lietuvos sporto universiteto Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentės. Trumpas programos pristatymas Su sveikata susijęs fizinis pajėgumas yra vienas svarbiausių vaikų ir jaunuolių…

Konferencija „Ugdymo(si) paradigmų iššūkiai besikeičiančioje visuomenėje“

Maloniai kviečiame dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Ugdymo(si) paradigmų iššūkiai besikeičiančioje visuomenėje“, kuri vyks 2019 m. gegužės 16 d. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje, Dainų g. 7, Šiauliai . Tikslinė grupė                 Šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai dalykininkai, besidomintys mokinių saviraiškos galimybėmis, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, klasės auklėtojai, mokyklos administracijos atstovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai,…

PASAKORIŲ VARŽYTUVĖS „GEGUTĖS ŠĖLSMAS“

ŠIAULIŲ APSKRITIES PASAKORIŲ VARŽYTUVĖS „GEGUTĖS ŠĖLSMAS“ NUOSTATAI   TIKSLAS   Supažindinti mokinius su Lietuvos etnografinių regionų tarmėmis, puoselėti pagarbą gimtojo krašto kalbai, gamtai, senolių palikimui.   UŽDAVINIAI   Padėti suprasti gamtos ir žmogaus ryšius, skatinti norą pažinti ir puoselėti tautos kultūrą. Skatinti domėtis lietuvių tautosaka. Ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.   VARŽYTUVIŲ SĄLYGOS  …

FORUMAS „STEAM – MŪSŲ PIN KODAS“

KVIETIMAS Į FORUMĄ „STEAM – MŪSŲ PIN KODAS“ 2019 m. gegužės 14 d. Vieta Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, Š. Šalkauskio g. 3, Šiauliai   Tikslas Aptarti STEAM dalykų mokymo(si) galimybes, praktiškai pasidalyti STEAM dalykų mokymo patirtimi.   Tikslinė grupė Mokyklų  vadovai, pavaduotojai ugdymui, ugdymo skyrių vedėjai, pagalbos specialistai, mokytojai.   PROGRAMA 11.30-12.00 Registracija, kava 12.00-12.15 Forumo…

Seminarai „Sisteminis lietuvių kalbos ir literatūros mokymas 3–4 klasėse pagal Levutės Karčiauskienės ir Almos Liutkienės pratybas“

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), 26 auditorijoje vyks seminarai „Sisteminis lietuvių kalbos ir literatūros mokymas 3–4 klasėse pagal Levutės Karčiauskienės ir Almos Liutkienės pratybas“: 2019 m. gegužės 15 d. 13.00 val. „Lietuvių kalbos ir literatūros užduotys 3 klasei“ 2019 m. gegužės 20 d. 13.00 val. „Lietuvių kalbos ir literatūros užduotys 4 klasei“…

2019-05-22d. 13 val. karjeros ugdymo praktikumas „Ar aš laimingas?“

KARJEROS UGDYMO PRAKTIKUMAS „AR AŠ LAIMINGAS?“   Šiaulių Medelyno progimnazijos profesinio veiklinimo konsultantė Monika Domeikienė. Laikas ir vieta: 2019-05-22 d., 13:00 val. Medelyno progimnazija (Birutės g. 40, Šiauliai). Programos pavadinimas: Karjeros ugdymo praktikumas „Ar aš laimingas“ Tikslas: formuoti gebėjimą atlikti praktinius pratimus, padedančius pasijusti laimingais. Uždaviniai: išmokti identifikuoti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, sužinoti, kaip…