Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centras
Juridinių asmenų registras,
kodas 300056938
Pakalnės g. 6A, 76293 Šiauliai
Tel.: +370 41 526 045       
Mob.: +370 656 15 445 
El. p.:
sv.centras@siauliai.lt
   

Informacija klausytojams

Šiaulių Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius  turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Iš asmeninių lėšų ir kitos ne biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Naujienos

ŠVIETIMO PARODA VOKIETIJOJE „DIDACTA 2018“

ŠVIETIMO PARODA „DIDACTA 2018“
(Vokietijoje, Hanoverio parodų centre)

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras 2018 m. vasario 19-24 d. organizuoja…

02-01–26 respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda-konkursas „Atvirukas Lietuvai“

Parodoje-konkurse „Atvirukas Lietuvai“ kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir pedagogai.

NUOSTATAI

02-20 Respublikinė metodinė - praktinė konferencija „Kūrybinės dirbtuvės šiuolaikinėje pamokoje

Kviečiame progimnazijų, gimnazijų, pagrindinių, pradinių ir profesinių mokyklų mokytojus dalyvauti respublikinėje metodinėje - praktinėje konferencijoje „Kūrybinės dirbtuvės šiuolaikinėje pamokoje“,…

02-19š–23 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

2018 m. vasario 19, 20, 21, 22, 23 d. 9.00…

02-20 respublikinė lietuvių kalbos mokytojų metodinė-praktinė konferencija "Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo problemos ir aktualijos"

Kviečiame lietuvių kalbos mokytojus, dirbančius pagal pagrindinio ugdymo II dalies,…

02-21 seminaras „Švietimo įstaigų elektroninių dokumentų valdymo aktualijos, praktika, esminiai aspektai“

2018 m. vasario 21 d. (trečiadienį), 9.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės…

02-21 respublikinė anglų kalbos mokytojų metodinė-praktinė konferencija "Traditionally innovative teaching of english in Šiauliai Didždvaris Gymnasium" (Tradiciškai inovatyvus anglų kalbos mokymas Šiaulių Didždvario gimnazijoje)

Kviečiame anglų kalbos mokytojus, dirbančius 8–12 (8, I–IV) klasėse, dalyvauti…

02-21 XVIII tarptautinė konferencija „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“

Kviečiame gimnazijų, progimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų 6–12 klasių moksleivius…

Respublikinė užsienio kalbų mokytojų metodinė - praktinė konferencija

Kviečiame dalyvauti respublikinėje užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) mokytojų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Kūrybiškas inovatyvių skaitmeninių technologijų taikymas užsienio…

03-06 Tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „IKT naudojimas ugdymo procese“

Kviečiame pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogus dalyvauti metodinėje-praktinėje…

03-06 Šiaulių apskrities mokyklų mokinių romansų konkursas „Sustok, akimirka žavinga 4“

Šiaulių apskrities mokyklų mokinių romansų konkursas „Sustok, akimirka žavinga 4“…

03-07 seminaras „Ar naudojama Augmentinė, alternatyvi komunikacija (AAK) padeda įtraukti vaiką į ugdomąjį procesą, padeda stiprinti vaiko galias?“

2018 m. kovo 7 d. (trečiadienį), 11.30 val. Šiaulių miesto…

03-13 Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų liaudiškų dainų festivalis „Iš dainelių iš dainų vainiką Lietuvai pinu“

Šiaulių miesto  ikimokyklinio  ugdymo įstaigų liaudiškų dainų festivalio „Iš dainelių…

03-14 seminaras „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas, taikant atnaujintą rodiklių sistemą “

2018 m. kovo 14 d., 12.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės…

04-05 respublikinė metodinė-praktinė konferencija ,,Atradimo džiaugsmas pamokoje“

Kviečiame pradinių klasių mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti respublikinėje metodinėje-praktinėje…

04-11 III tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Muzikos/meno mokyklų ugdymo kaitos aktualijos: ugdymas(is) kiekvienam arba kaip išlikti patraukliems“

2018 m. balandžio 11 d. kviečiame muzikos/meno mokyklų  vadovus ir…

Valstybinės lietuvių kalbos kursai kitakalbiams

    Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (Pakalnės g. 6A) organizuoja Valstybinės lietuvių kalbos kursus kitakalbiams. Renkama A1 lygmens (pradedančiųjų) grupė.
    Programa skiriama į Lietuvą atvykusiems piliečiams, norintiems įgyti…

Courses of the Lithuanian language

    Courses of the Lithuanian language (the state language of Lithuania) are organized to speakers of other languages by Šiauliai City Municipality Education Center (Pakalnės St. 6A).…

Желающим изучать литовский (государственный) язык

О курсах литовского (государственного) языка

    В центре просвещения при самоуправлении города Шяуляй (ул. Пакалнес 6 А) организуются курсы литовского (государственного) языка для иноязычных граждан. Собирается группа для желающих изучать…

Kviečiame dalyvauti kursuose:

•Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“ (60 akad.…

Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, rusų kalbų kursai suaugusiesiems

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras organizuoja…

DĖMESIO ! Registracija į renginius - SEMI +

Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimosi sistemoje „Semi+“.
Prisijungti prie sistemos galima Švietimo centro…

Informacija klausytojams

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro klientai už kvalifikacijos tobulinimo renginius ir kitas paslaugas turi mokėti taip:

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.

Iš asmeninių lėšų pavedimu moka į sąskaitą
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.

© 2009 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Sprendimas: Coral solutions